The Science of Frontline

Kas notiks, ja mans mājdzīvnieks samirks uzreiz pēc Frontline lietošanas?

Nepakļaujiet savu mājdzīvnieku samirkšanai 48 stundas pēc viņa apstrādes ar Frontline. Ja īsā laika posmā dzīvnieks ir bijis paļauts lietum, maz ticams, ka tas būs pietiekami slapjš, lai medikamentu nomazgātu. Tomēr, ja jūsu mājdzīvnieks kļūst tik slapjš, ka ūdens nokļūst uz ādas, zāļu efektivitāte var samazināties, un tās var būt jālieto atkārtoti. Šajā gadījumā ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.

Bieži uzdotie jautājumi