The Science of Frontline

Vai Frontline Spray, Frontline Spot On un Frontline Combo ir droši lietot, ja man ir mazi bērni?

Frontline Spray, Frontline Spot On un Frontline Combo ir izgājuši rūpīgu drošības pārbaudi. Ja tie tiek lietoti saskaņā ar lietošanas instrukciju, apstrādātie dzīvnieki nerada veselības apdraudējumu ne pieaugušajiem, ne bērniem. Tomēr, ieteicams ierobežot konataktu ar apstrādātiem dzīvniekiem 24 studas pēc aplicēšanas. Nepieļaut zāļu nonākšanu uz ādas, ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Ja notikusi zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Bieži uzdotie jautājumi